W związku z budową oczyszczalni ścieków i nowej sieci kanalizacyjnej informujemy, że istnieje możliwość dołączenia domów pod naszą sieć kanalizacyjną.

Wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.

Załączniki:

  • Cennik za utylizację i wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji - PDF
  • Zlecenie na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej - PDF / DOC